Garanti och reklamationsprocedur.

Alla varor som vi säljer pa den europeiska marknaden omfattas av tillverkargaranti med service som utförs i auktoriserade verkstäder i hela EU.

I fall av varor utanför EU sa utförs garantiservice av AllGame och vad som ska göras bestäms individuellt beroende pa kundens behov.

Detaljerad information om garantiförfarande finns i produkters garantiblad som levereras tillsammans med den utvalda utrustningen.