Finns du med i Europa? Vara produkter kan levereras inom 24 timmar.

Behöver du nu vänta tre eller flera dagar pa varuleveranser förlorar du din konkurrenskraft. Du maste da beställa mycket i förhand, mer än du faktiskt behöver, vilket kräver ju stora investeringar och dessutom sa betalar du i onödigt för att förvara produkter.

Vi, som leverantör för elektronisk utrustning, gör allt för att kunden skulle slippa allt detta. Vi har vart eget logistikcentrum, öppet 24/7, med stort antal produkter. Vi förfogar över egen, välorganiserad transport. Och därför levererar vi elektroniska produkter inom EU inte längre än i 48 timmar. Oftast blir det 24 timmar.

Ta reda pa hur snabbt vi levererar elektroniska produkter just till dig. Fraga om erbjudande.

Logistik

Grossistleverans av elektroniska produkter har aldrig varit sa snabb och säker.

Vi har var eget logistikcentrum, öppet 24/7. Dessutom sa har vi var egen fordonsflotta och levererar alla order till kunden vanligen inom 24 timmar.

Om det är just vad du behöver, ring oss.